Türkçe Yazılar

İngilizce Makale: 'Islamocapitalism'

Mustafa Akyol'un "Islamocapitalism: Is Islam compatible with the free market? A look at the historical experience of Islam toward business and profit-making" (İslami Kapitalizm: İslam serbest piyasa ile uyumlu mu? İslam'ın işe ve kar etmeye yönelik tarihsel tecrübesine bir bakış) başlıklı makalesi, Tech Central Station adlı popüler düşünce sitesinde yayınlandı. İslamiyet'in özel mülkiyet ve miras hakkını kabul eden ve dahası serbest ticareti teşvik eden geleneğinin serbest piyasa ekonomisine uygunluğunu açıklayan Akyol, Kuran'ın sosyal adalete yönelik vurgusunun da sosyalist bir devlet anlayışına değil gönüllü hayırseverlik esasına dayandığını vurguluyor. Makalede bazı çağdaş Müslümanların "kapitalizm" kavramına karşı duydukları tepkinin, çoğunlukla kültürel materyalizm ve ahlaki dejenerasyon üzerine yoğunlaştığı, oysa bunlardan bağımsız, ahlaki değerlere sahip bir kapitalizm anlayışı olabileceğinin ve zaten olduğunun altı çiziliyor. Akyol'un daha önceki "Kapitalizm Gerçekten İslam'a Uymaz mı?" başlıklı Türkçe yazısında da benzer görüşler ifade edilmişti.
All for Joomla All for Webmasters